EN
array(1) { [0]=> object(WP_Term)#1017 (16) { ["term_id"]=> int(30) ["name"]=> string(13) "recess-inner3" ["slug"]=> string(13) "recess-inner3" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(30) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(4) ["filter"]=> string(3) "raw" ["cat_ID"]=> int(30) ["category_count"]=> int(4) ["category_description"]=> string(0) "" ["cat_name"]=> string(13) "recess-inner3" ["category_nicename"]=> string(13) "recess-inner3" ["category_parent"]=> int(0) } }

Användbart kulturarv

Användbart kulturarv

Ett kulturpolitiskt mål som regeringen satt upp är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. För att uppnå målen ska kulturpolitiken bl.a. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. S:t Nicolai Kultudral ligger därmed helt rätt i tiden, som lyckats med denna svåra ekvation.

I arbetet med S:t Nicolai Kultudral har det varit viktigt att skaffa ett gott kunskapsunderlag. Forskningen har legat som grundval och bas för omvandlingen till Kultudralen. I och med detta har vi fått en samlad kunskap inom vitt skilda discipliner som historia, ruinvård, affärsutveckling, musik, turism, arkeologi, teknik, byggnadskonstruktion m.m. Det blev nödvändigt att hitta ny kunskap och nya metoder som kan ge säkrare och mer komfortabla ruiner. I det syftet startades ”Ruinprojektet” av ett antal forskare, med Högskolan på Gotland som projektägare.

Det är ett givande och tagande i samspel när man ska samsas om ljudutrymmet i en småstad, Det är därför av stor vikt att hitta acceptabla nivåer utan att göra avkall på upplevelse och kvalitet. Här följer vi idag Region Gotlands riktlinjer för buller, ljud och musik.

Ruinen är en av de största ruinerna och dominerar stadens norra delar. Ruinen utgör dessutom en viktig del av Världsarvet Hansestaden Visby. I mer än 150 år har S:t Nicolai använts som teater- och musikarena, så företeelsen har en lång och gedigen tradition som kulturell mötesplats.

Ruinen är en fast fornlämning och lyder under kulturminneslagen. Ruinen ägs av Statens fastighetsverk och Gotlands Museum har i uppdrag att förvalta ruinen. Gotlands Museum har upplåtit nyttjanderätten av ruinen till Kultudralen AB.

Upprustning

Sedan mitten av 1990-talet har olika försök gjorts för att få till stånd en upprustning av ruinens hårt slitna inredning och anpassa ruinen till dagens teknik och behov. År 2007 bildades not-for-profit-bolaget Kultudralen AB av ett tiotal musik- och kulturintresserade personer med uppgift att skapa finansiella möjligheter för en upprustning. Gotlands Museum var projektägare med Ulrika Mebus som projektledare och arkitekt har varit Finn Larsen, Exners Tegnestue Danmark.

Namnet ”kultudral” är en nyskapelse, ett ord som ska föra tankarna till mötet mellan katedral och kultur, mellan dåtid och nutid. Det var biskop emeritus Lennart Koskinen som skapade begreppet, men själva ruinen heter alltjämt S:t Nicolai. Det nya begreppet togs upp i ett visionsdokument, som arbetades fram i januari 2007 som underlag för en diskussion om hur det skulle kunna utvecklas till en attraktiv mötesplats.