EN

Om oss

Kultudralen AB

Verksamheten bedrivs av Kultudralen AB. Bolaget är ett non-profit-bolag och står som ägare till scen, gradänger, publikbänkar, logeutrymmen m.m.. Uthyrning av Kultudralen sköts av Matmuren på uppdrag av Kultudralen AB. Ruinen ägs av Statens Fastighetsverk och förvaltas av Gotlands museum, från vilket Kulturdralen AB hyr ruinen i syfte att erbjuda lokalen för kuiturella och andra evenemang. Allmänheten har erbjudits att köpa aktier och Kultudralen AB ett nittiotal delägare. Ingen aktieutdelning sker och eventuella ekonomiska överskott går tillbaka till verksamheten.

Ändamål

Ändamålsparagrafen har följande lydelse:
”Bolaget har som ändamål att anskaffa, äga och hyra ut fast egendom och sådan utrustning som behövs för musikalisk och annan kulturell verksamhet samt därmed sammanhängande verksamheter i syfte att främja kulturlivet på Gotland. Bolaget har i första hand för avsikt att anskaffa sådan utrustning för musikalisk och annan kulturell verksamhet i Sankt Nicolai-ruinen i Visby.”

Stiftare, medfinansiärer och samarbetspartners

Bolaget bildades 2007 av ett tiotal musik- och kulturintresserade personer med uppgift att skapa finansiella möjligheter för en upprustning av ruinen. Stiftarkretsen bestod av Jan Lundgren, Pigge Werkelin, Inger Harlevi, Lennart Koskinen, Staffan Scheja, Håkan Hagegård, Max Hansson, Jan Larsson, Allan Larsson och Gotlands Frimurarbröders Fastighets AB.

Etableringen av Kultudralen i S:t Nicolai har finansierats med bidrag och kompetens från:

 • Peab Fastighetsutveckling Sverige AB
 • EU:s regionala strukturfondsprogram Småland och Öarna
 • Regionala Utvecklingsenheten
 • Boverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Gotlands Museum 
 • Region Gotland 
 • Inredning i form av bänkar och dynor har finansierats externt med bidrag från Rederi AB Gotland, Föreningen DBW, Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Sparbanksstiftelsen Alfa.
 • Kultudralens verksamhet bygger på avtal med våra strategiska samarbetspartners.
 • När det gäller nyttjandet av S:t Nicolai har Kultudralen ett hyresavtal med Gotlands Museum. Avtalet innebär att Kultudralen har rätt att bruka ruinen för evenemang och verksamheter med hänsyn till de kulturhistoriska värdena och Kulturminneslagen.
 • Kultudralen har ett samarbetsavtal med Gotlands Frimurarbröders Fastighets AB med syfte att utveckla och öka attraktiviteten av de båda fastighetern
 • När det gäller uthyrningsverksamheten av Kultudralen har ett avtal träffats med Matmuren AB. Detta innebär bland annat att Matmuren sköter bokningar inklusive praktiska arrangemang för detta.

Styrelse

Sedan årsstämman 2023 består styrelsen avSven Sandström, Erik Skagerfält-Quayle, Kirsten Åkerman, Lars Pettersson, Sten Melin och Emelie Appelholm- Bergbohm.